Partneři – VOŠ a SPŠE Plzeň2021-03-04T12:57:45+01:00

Měřící zařízení

12 května, 2022|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Na základě základních požadavků a konzultace se zákazníkem vytvořte zařízení pro automatické měření rychlosti sportovce. Zařízení bude schopné automaticky zaznamenat proběhnutí startem a cílem, zpracovávat naměřená data a předávat prostřednictvím sítě dál k vizualizaci a analýze. Požadavky: Start měření na zvukové znamení (tlačítko, startovací pistole na [...]

Muzeum virtuální reality

11 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří interaktivní model virtuálního muzea, které bude obsahovat vše, co se týků oboru virtuální realita – historie, vývoj, možnosti… . Interiéry budou designově stylizované tématu. Virtuální prostředí musí obsahovat hráče, který bude mít možnost, si vše z tohoto oboru vyzkoušet – hry, simulátory, akce, teleporty, animace [...]

Rekonstrukce historické události

10 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří virtuální simulaci libovolné historické události – bitva, revoluce, defenestrace, solný pochod, objev … cokoliv. Tvůrci musí získat ověřené a relevantní informace o události a provést její rekonstrukci tak, aby hráč měl možnost ve VR událost „reálně“ prožít. Objekty nemusí být reálné – je možné [...]

Šachy

10 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Autor vytvoří VR simulátor pro šachovou partii jednoho hráče. Vše ve 3D. Po každém tahu hráč mění strany. Jednotlivé tahy se zapisují do sekvence průběhu partie a je možné se tahy vracet zpět.  Výsledný projekt musí být samostatná aplikace – pro PC, mobilní (dotyková) zařízení, VR  [...]

Sledování kryptoměn na Raspberry PI

5 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Počítačové systémy, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Vytvoření sestavy LCD monitoru a Raspberry PI, která bude zobrazovat aktuální kurzy a grafy kryptoměn. Data se budou ukládat do vlastní databáze. Zobrazování kurzů a grafů by mělo být možné ovládat vzdáleně např. pomocí mobilního telefonu. Dále je možné sestavit a vyrobit vlastní „bitcoin ticker“ z IoT [...]

Výukové aktivity v programu Packet Tracer

5 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Počítačové sítě, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Tým vytvoří výukové aktivity v simulačním programu Packer Tracer. Aktivity budou určeny pro kurzy CISCO CCNA 1-3. Každý člen týmu by měl vytvořit cca 10 praktických cvičení. Členové týmu by měli spolupracovat střídavě v roli „lektor“ a „student“ a vzájemně si kontrolovat a hodnotit vytvořené aktivity. [...]

Audit konfigurace Windows Server

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Počítačové systémy, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Výpisy a audit nastavených komplexních konfigurací a protokolů událostí Windows Server ve firemním prostředí pomocí vytvořených skriptů Powershell. Výstup je exportován ve vhodném formátu (například html). Instalace serveru s OS Windows Server a jednoho klienta s Windows 10 bude virtualizovaná v prostředí VirtualBox.  Práce je zaměřena [...]

Automatizace konfigurací Windows Server

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Počítačové systémy, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Automatizovaná konfigurace Windows Server ve firemním prostředí pomocí vytvořených skriptů Powershell. Instalace serveru s OS Windows Server a jednoho klienta s Windows 10 bude virtualizovaná v prostředí VirtualBox.  Práce je zaměřena na tvorbu skriptů v Powershell a důkladné zvládnutí OS Windows Server.  Práce bude zpracovávána na [...]

Firemní přepínaná síť

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Počítačové sítě, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Simulace firemní přepínané sítě včetně serveru AAA (RADIUS server) a využití „fyzického režimu“ simulátoru Packet Tracer.  Práce je zaměřena na pokročilém zvládnutí simulačního nástroje Packet Tracer od Cisco a zvládnutí serveru AAA a zabezpečení větší firemní sítě.  Práce bude zpracovávána na základě dostupných to znamená vesměs [...]

Přejít nahoru