VOŠ a SPŠE PLZEŇ, #ŽIJEMETECHNIKOU

Na VOŠ a SPŠE Plzeň Žijeme technikou a nadšení přenášíme i na naše žáky a studenty. Pořádáme proto mnoho dalších akcí a aktivit i mimo školní výuku tak, abychom se mohli technice věnovat co nejvíce. Přidejte se a žijte technikou s námi.

OTEVÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM

Mimořádné události posledních měsíců nám přinesly nové situace a pohled na pořádání hromadných akcí, s nímž se stále ještě učíme žít a v jehož rámci se stále ještě učíme přemýšlet. To nás vedlo k zásadnímu rozhodnutí: Uspořádáme tradiční školní veletrh studijních a pracovních příležitostí ODV (Otevíráme dveře vzděláním) ve virtuálním prostředí. Tím se nám otevírá nový a neomezený prostor plný možností.

ZAT JUNIOR HACKATHON

a další soutěže …

Společně s partnery pořádáme kreativní 24 hodinovou soutěž výhradně pro žáky středních škol. Tříčlenné týmy dostanou stejný úkol z oblasti IoT. Během 24 hodin realizují své vlastní řešení. Po celou dobu mají k dispozici možnost rady od mentorů z firem zabývající se IoT. Na závěr své řešení budou týmy prezentovat před porotou. Na nejlepší řešitele čeká odměna.

Znalost IoT nebo programování je výhodou, ale není nezbytnou podmínkou pro účast žáků. Řešení bude možné realizovat i bez těchto předchozích znalostí. Vždy jde především o chuť poznávat a učit se novým věcem.

ZÍSKEJTE DALŠÍ INFORMACE O ZAT JUNIOR HACKATHON
DALŠÍ ODBORNÉ SOUTĚŽE …

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

Projekt, který přináší studentům a žákům VOŠ a SPŠE Plzeň možnost účastnit se série odborných prezenčních i online přednášek vedených zástupci IT firem a vysokých škol působících v Plzni a okolí. Účast je bezplatná a dobrovolná. Jde nám primárně o navázání kontaktu mezi firmami a našimi žáky a studenty.

Proč se přednášek účastnit:

 • Odborná přednáška nebo workshop, ne společenská akce.

 • Získání informací o možnostech spolupráce mezi firmou a studentem.

 • Osobní dotazy a komunikace se zástupci firem.

ZÍSKEJTE DALŠÍ INFORMACE

STUDENTSKÉ STÁŽE

Hlavní myšlenka

„Umožnit nadaným žákům další odborný rozvoj nad rámec výuky přímo v odborných firmách. Stáže v době letních prázdnin budou doplňovat již zaběhlé povinné 14denní souvislé praxe v jarním termínu.“

Jak získat stáž ve firmě

PROSPĚŠNÁ ŠKOLA

Studentské projekty

Jsme technická odborná škola, a tak můžeme být ostatním prospěšní v realizaci technických řešení v oblasti IoT, vývoje aplikací, vývoje webových aplikací, vývoje mobilních zařízení, 3D návrhu, multimediální tvorby nebo řešení pro virtuální realitu.

Cíl programu

Chceme být prospěšní a nabídnout našim partnerům – firmám, neziskovým organizacím, státním úřadům, školám a školským zařízením možnost spolupráce v oblasti vývoje aplikací, webových aplikací, mobilních aplikací, IoT a pod. To vše v rámci výuky, a tedy pro partnery s minimálním finančním zatížením. Chceme do programu co nejvíce zapojit odborníky z IT firem, kteří by působili na pozici mentorů našim žákům a studentům.

Základní pilíře na kterých je program postaven

KONTAKT VOŠ A SPŠE PLZEŇ

Máte k nám jakékoli dotazy? Neváhejte se na nás obrátit a kontaktovat nás. Odpovíme Vám co nejdříve to půjde.

  Sledujte nás na sociálních sítích

  Spoustu zajímavých informací o nás najdete i sociálních sítích

  WEB SPŠE
  WEB VOŠ
  WEB DOMOVA MLÁDEŽE

  VOŠ a SPŠE Plzeň

  Koterovská 828/85
  326 00 Plzeň
  tel: +420 377 418 111
  fax: +420 377 418 222
  E-mail: spse@spseplzen.cz

  IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301
  ID dat. sch.: 3a4ipn2
  číslo účtu: 400609464/0600