Zadání projektu

Cílem projektu je vytvořit simulaci bezpečnostních hrozeb a zachytit komunikaci pomocí programu Wireshark. Jednotlivé hrozby budou popsány a analyzovány z odchycených dat, které budou součástí odevzdané práce.

Povinný obsah projektu: 

  • Popis funkcí programu Wireshark
  • Výběr a popis jednotlivých hrozeb
  • Konkrétní ukázky získaných dat

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové sítě

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 1

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Jakub Lindauer (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno