Zadání projektu

Nainstalujte a nastavte OS linux jako hraniční router v síti. Zvolte si vhodnou distribuci a pomocí doinstalovaných balíčků zprovozněte směrování, NAT, FW, DHCP, radius, VPN, lokální DNS, NTP, SNMP a další. Využijte pro tyto účely simulační/virtualizační prostředí.

Povinný obsah projektu: 

  • Nainstalujte server ve školním prostředí
  • Zprovozněte jednotlivé služby
  • Celý postup důkladně zdokumentujte

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 1

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Tomáš Nový (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno