Zadání projektu

Nainstalujte a nastavte Windows server pro použití ve firemním prostředí. Cílem je demonstrovat využití Windows serveru ve středně velké síti pro účely správy uživatelů a stanic. Součástí projektu bude vytvoření stromové struktury firemní domény s několika pobočkami a pracovišti. Na serveru poběží AD, WDS, GPO a další nástroje pro správu. Pro práci bude využité simulační/virtualizační prostředí.

Povinný obsah projektu: 

  • Nainstalujte server ve školním prostředí
  • Zprovozněte jednotlivé služby
  • Vytvořte funkční mechanismus zálohování
  • Zprovozněte detailní monitoring serveru
  • Celý postup důkladně zdokumentujte

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 1

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Tomáš Nový (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno