Zadání projektu

Tým vytvoří webovou aplikaci, která bude sloužit pro zápůjčky školní techniky (kamera, mikrofony, fotoaparáty atd.). Aplikace musí obsahovat front end pro uživatele a back end pro administrátora. Ve front endu má uživatel možnost zamluvit si konkrétní techniku na konkrétní termín, je zde  vždy vidět, zda je technika volná, nebo již zamluvená, nebo někde používaná. V back endu musí mít administrátor možnost zadat konkrétní techniku do systému, dále vyřizuje a potvrzuje jednotlivé rezervace. Všechna data o rezervacích a použití techniky konkrétními lidmi musí být archivována. Aplikace musí splňovat veškerá kritéria pro nasazení do reálného provozu.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj webové aplikace, Vývoj aplikace

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat:2 (  + 1x příprava infrastruktury pro nasazení)

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Zdeněk Wachtl

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno