Zadání projektu

Cílem projektu je vytvořit sady úloh/her Capture the Flag, neboli CTF. Úkolem je, aby soutěžící dokázali za pomoci bezpečnostních nástrojů a zranitelností získat přístup do souborů, které běžně přístupné nejsou. Veškeré zranitelnosti jsou uměle vytvořené a jsou součástí příběhu v daném tématu úlohy. Součástí projektu bude i otestování a vyhodnocení úspěšnosti a případné úpravy úloh podle požadavků testujících.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Jakub Lindauer (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno