Studentské projekty – Vývoj aplikací2021-03-03T22:04:09+01:00

Muzeum virtuální reality

11 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří interaktivní model virtuálního muzea, které bude obsahovat vše, co se týků oboru virtuální realita – historie, vývoj, možnosti… . Interiéry budou designově stylizované tématu. Virtuální prostředí musí obsahovat hráče, který bude mít možnost, si vše z tohoto oboru vyzkoušet – hry, simulátory, akce, teleporty, animace [...]

Rekonstrukce historické události

10 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří virtuální simulaci libovolné historické události – bitva, revoluce, defenestrace, solný pochod, objev … cokoliv. Tvůrci musí získat ověřené a relevantní informace o události a provést její rekonstrukci tak, aby hráč měl možnost ve VR událost „reálně“ prožít. Objekty nemusí být reálné – je možné [...]

Šachy

10 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Autor vytvoří VR simulátor pro šachovou partii jednoho hráče. Vše ve 3D. Po každém tahu hráč mění strany. Jednotlivé tahy se zapisují do sekvence průběhu partie a je možné se tahy vracet zpět.  Výsledný projekt musí být samostatná aplikace – pro PC, mobilní (dotyková) zařízení, VR  [...]

Hra mariáš

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Naprogramovat hru mariáš a vytvořit statistiku mezi kartama na ruce a možností výher jednotlivých licitací, vzdáleně se jedná o neúplný problém, související s faktoriálovou složitostí. Dílčí části projektu: Naučit se pravidla hraní mariáše. Určit pravidla a postup týmové spolupráce. (vývoj prostředí / vývoj hracích algoritmů) Stanovit [...]

Prověření, zda sudoku lze řešit pomocí permutací řádků a sloupců základního rozšíření

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Vytvořit vlastní generátor sudoku a řešitele. Prověřit hypotézu, že každé řešení je permutací řádků a sloupců základního uspořádání. Dílčí části projektu:      Určit pravidla a postup týmové spolupráce. (generátor/řešitel)      Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.      Navrhnout vhodné heuristické algoritmy pro generování a [...]

Vytvoření příkladů na řezy s rozšířenou realitou

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Vytvořte sbírku příkladů na řezy krychle, kvádru pro výuku. Sbírku navrhněte jako rozšířenou realitu pro zařízení s Androidem (Windows, iOS). Dílčí části projektu:     Určit pravidla a postup týmové spolupráce.      Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.      Navrhnout vhodné hardwarové řešení.      Vybrat [...]

Muzeum vyhynulých zvířat

29 dubna, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří interaktivní model virtuálního muzea, které bude obsahovat modely vyhynulých zvířat. Seznamy vyhynulých zvířat jsou dostupné na internetu. Zvířata by měla být rozdělena podle této logiky – nevyhnutelně vyhynulé (např. dinosauři) a vyhynulé vlivem člověka (např. tygr kaspický). U každého exponátu by bylo vhodné umístit [...]

Archeologické naleziště

29 dubna, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří interaktivní model libovolných exteriérů a interiérů, ve kterých bude mít hráč možnost nalézt nějakou vzácnou historickou relikvii či poklad. Vše může být např. podle vzoru Indiana Jones. Hráč má při spuštění hry informaci, že v dané lokaci se relikvie nalézá. Hráč má k dispozici detektory, sondy [...]

Sluneční soustava

29 dubna, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří interaktivní model planetária, kde bude i model Sluneční soustavy. Návštěvník bude mít možnost pomocí teleportu (nebo i jiným, podle fantazie řešitelů) do Vesmíru vzlétnout. Ve Sluneční soustavě by mělo být vše co nejvíce realistické – velikosti planet (a jejich měsíců) a vzdálenosti, oběhové dráhy, [...]

Přejít nahoru