Studentské projekty – Vývoj aplikací

Úvodní stránka/Studentské projekty/Studentské projekty – Vývoj aplikací
Studentské projekty – Vývoj aplikací2021-03-03T22:04:09+01:00

Rekonstrukce historické události – hra, aplikace

1 května, 2023|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, Virtuální realita, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří virtuální simulaci libovolné historické události – bitva, revoluce, defenestrace, solný pochod, objev … cokoliv. Tvůrci musí získat ověřené a relevantní informace o události a provést její rekonstrukci tak, aby hráč měl možnost událost „reálně“ prožít. Objekty nemusí být reálné – je možné využívat např. [...]

Učební pomůcka – Mendělejevova tabulka prvků

1 května, 2023|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, Virtuální realita, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří aplikaci – hru, která bude sloužit jako učební pomůcka pro výuku Mendělejevovy tabulky prvků. V libovolném 3D editoru studenti vymodelují město, které bude mít při pohledu z ptačí perspektivy tvar a barvy periodické tabulky chemických prvků, každý dům je jeden prvek a čtvrti jsou například netečné [...]

Detektivka – hra, aplikace

1 května, 2023|Kategorie: Grafika & multimédia, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, Virtuální realita, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří aplikaci – hru ve které využije libovolné detektivní zápletky (Sherlock Holmes, komisař Maigret apod.). Hráč bude muset rozluštit nějaký zločin – bezkonkurenčně nejlepším vzorem pro konstrukci detektivní zápletky je americký film „Na nože“ (https://www.csfd.cz/film/651342-na-noze/prehled/). Aplikace může obsahovat výpovědi svědků, důkazní materiály, interakci mezi hráčem [...]

Archeologické naleziště – hra, aplikace

1 května, 2023|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, Virtuální realita, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Tým vytvoří interaktivní model libovolných exteriérů a interiérů, ve kterých bude mít hráč možnost nalézt nějakou vzácnou historickou relikvii či poklad. Interiéry a exteriéry se mohou rozkládat napříč celou planetou. Hra může být např. podle vzoru Indiana Jones. Hráč má při spuštění hry informaci, že existuje [...]

Učební pomůcka – anatomie lidského těla

1 května, 2023|Kategorie: Grafika & multimédia, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, Virtuální realita, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací, Webové aplikace|

Zadání projektu Tým vytvoří aplikaci – hru, která bude sloužit jako učební pomůcka pro výuku anatomie lidského těla. V libovolném 3D editoru studenti detailně vymodelují „vnitřek“ lidského těla (vzorem může být např. muzeum Corpus v Holandsku). Hráč bude mít možnost projít se lidským tělem – cévami, tepnami, nervovou soustavou, plícemi, [...]

Hra mariáš

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Naprogramovat hru mariáš a vytvořit statistiku mezi kartama na ruce a možností výher jednotlivých licitací, vzdáleně se jedná o neúplný problém, související s faktoriálovou složitostí. Dílčí části projektu: Naučit se pravidla hraní mariáše. Určit pravidla a postup týmové spolupráce. (vývoj prostředí / vývoj hracích algoritmů) Stanovit [...]

Prověření, zda sudoku lze řešit pomocí permutací řádků a sloupců základního rozšíření

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Vytvořit vlastní generátor sudoku a řešitele. Prověřit hypotézu, že každé řešení je permutací řádků a sloupců základního uspořádání. Dílčí části projektu:      Určit pravidla a postup týmové spolupráce. (generátor/řešitel)      Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.      Navrhnout vhodné heuristické algoritmy pro generování a [...]

Vytvoření příkladů na řezy s rozšířenou realitou

2 května, 2022|Kategorie: Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Vytvořte sbírku příkladů na řezy krychle, kvádru pro výuku. Sbírku navrhněte jako rozšířenou realitu pro zařízení s Androidem (Windows, iOS). Dílčí části projektu:     Určit pravidla a postup týmové spolupráce.      Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.      Navrhnout vhodné hardwarové řešení.      Vybrat [...]

Investorský blog zaležený na umělé inteligenci

24 dubna, 2022|Kategorie: Datová analytika, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň, Vývoj aplikací|

Zadání projektu Sociální sítě a elektronická média se stala silným hráčem na poli sdílení informací pro různé cílové skupiny a účely. Jeden z důležitých konzumentů informací jsou i investoři, kteří kombinují finanční analytické metody a přidružené informace, aby získali představu o budoucí hodnotě své investice. Množství zdrojů, které jsou [...]

Přejít nahoru