Studentské projekty – Internet věcí

Úvodní stránka/Studentské projekty/Studentské projekty – Internet věcí
Studentské projekty – Internet věcí2021-03-05T12:57:46+01:00

Integrace zařízení s ovládáním přes RF a IR

1 května, 2023|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Jedním ze znaků chytré domácnosti je integrace co nejvíce zařízení do jednotného systému. Není problém integrovat zařízení, která jsou připojená a ovládatelná přes WiFi nebo Zigbee, problém je se staršími zařízeními, která se primárně ovládají přes IR a zařízeními komunikujícími přes RF. Cílem práce je navrhnout, [...]

Zabezpečení mikroserveru a jeho služeb

1 května, 2023|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu V rámci DevOps je možné používat mikroservery a virtuální servery k hostování služeb bežících v kontejnerech, ke kterým se přistupuje z internetu přes VPN. Cílem práce je otestovat a implementovat pravidla pro zabezpečenou práci na lokálním mikroserveru, implementovat automatické použití HTTPS, tokenizace a 2FA pro přístup [...]

Home Assistant jako centrum chytré učebny

1 května, 2023|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Home Assistent (HASS) je služba, která umožňuje integrovat data z různých zdrojů a vytvořit pro ně dashboardy a automatizace. Lze tak například navázat spuštění multimediální zábavy na zakladě časového a přítomnostního plánu. Cílem práce je zprovoznit tuto službu v Docker na virtualizaci, navázat na ni několik [...]

Automatické nahrávání firmware na ESP

1 května, 2023|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu V IoT často pracujeme s prototypem. Někdy ale potřebujeme nahrávat nový firmware na zařízení, která nejsou připojená přímo na PC pomocí USB. V tom případě můžeme použít OTA. K tomu je potřeba ale udržovat kód v určité kvalitě a čerstvosti. K tomu zase slouží Git a [...]

Interaktivní digitální dvojče učebny

1 května, 2023|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Technologie digitálního dvojčete se dá použít nejen k pokročilé vizualizaci a analýze dat, ale může pomoci uživateli se lépe orientovat v souvislostech daného prostředí. Cílem práce je vytvořit model učebny a provázat jej s reálnými daty tak, aby byl uživateli nabídnut kontrolní panel, daného prostoru. Dílčí [...]

Měřící zařízení

12 května, 2022|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Na základě základních požadavků a konzultace se zákazníkem vytvořte zařízení pro automatické měření rychlosti sportovce. Zařízení bude schopné automaticky zaznamenat proběhnutí startem a cílem, zpracovávat naměřená data a předávat prostřednictvím sítě dál k vizualizaci a analýze. Požadavky: Start měření na zvukové znamení (tlačítko, startovací pistole na [...]

Vizualizace a zpracování dat v IOT

26 května, 2021|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Rozdělte a charakterizujte možné technologie a pro vizualizaci a zpracování dat v IOT. Určete jejich vhodnost. Vybrané prakticky vyzkoušejte v rámci vámi navrženého IOT systému.  Dílčí části projektu:  Určete pravidla a postup týmové spolupráce.  Stanovte si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.  Vyberte vhodné technologie pro vizualizaci a zpracování dat v IOT.  Charakterizujte možné technologie pro vizualizaci [...]

Kontejnerová technologie Docker

26 května, 2021|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Zmapujte, představte a využijte kontejnerovou technologii Docker. Aplikujte ji na různých platformách. Využijte ji v rámci IOT.  Dílčí části projektu:  Určit pravidla a postup týmové spolupráce.  Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.  Vymezit pojmy týkající se Dockeru  Popsat komponenty Dockeru  Aplikovat Docker na různých platformách  Vytvořit návody pro základní práci s Dockerem  Provést testování v rámci IOT [...]

Přenosové sítě v IOT

21 března, 2021|Kategorie: Internet věcí, Partneři prospěšná škola, Prospěšná škola, VOŠ a SPŠE Plzeň|

Zadání projektu Rozdělte a charakterizujte možné přenosové sítě v IOT. Určete jejich vhodnost. Vybrané prakticky vyzkoušejte v rámci vámi navrženého systému IOT.  Dílčí části projektu:  Určete pravidla a postup týmové spolupráce.  Stanovte si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.  Charakterizujte přenosové sítě použitelné v IOT.  Rozdělte přenosové sítě v IOT dle možných kritérií.  Vyberte vhodná zařízení, kterých je potřeba při [...]

Přejít nahoru