Zadání projektu

Zprovozněte LAMP/LEMP server na OS Debian a pro ověření uživatelů k serveru i do mysql využijte MS Active Directory.

Povinný obsah projektu: 

  • Nainstalujte server ve školním prostředí
  • Zprovozněte jednotlivé služby
  • Napojte server na vlastní AD

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 1

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Tomáš Nový (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno