Zadání projektu

Simulace firemní přepínané sítě včetně serveru AAA (RADIUS server) a využití „fyzického režimu“ simulátoru Packet Tracer. 

Práce je zaměřena na pokročilém zvládnutí simulačního nástroje Packet Tracer od Cisco a zvládnutí serveru AAA a zabezpečení větší firemní sítě. 

Práce bude zpracovávána na základě dostupných to znamená vesměs zahraničních anglickojazyčných zdrojů. 

Práce se skládá ze dvou částí: 

  • Písemná část přehledně shrnující nezbytná východiska pro provedení praktické části a popis výstupů praktické části práce včetně jejich ověření. 
  • Praktická realizace zadání. 

Simulace na vlastním přenosném zařízení. Viz HW požadavky na Packet Tracer. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové sítě

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Ing. Miroslav Páv (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno