Zadání projektu

Simulace firemní přepínané sítě včetně serveru AAA (RADIUS server) a implementace 802.1q pomocí virtualizačních nástrojů.

Práce bude zpracovávána na základě dostupných to znamená vesměs zahraničních anglickojazyčných zdrojů. 

Práce se skládá ze dvou částí: 

  • Písemná část přehledně shrnující nezbytná východiska pro provedení praktické části a popis výstupů praktické části práce včetně jejich ověření. 
  • Praktická realizace zadání.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové sítě

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Ing. Miroslav Páv (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno