Zadání projektu

Zmapujte, představte a využijte kontejnerovou technologii Docker. Aplikujte ji na různých platformách. Využijte ji v rámci IOT. 

Dílčí části projektu: 

  • Určit pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Vymezit pojmy týkající se Dockeru 
  • Popsat komponenty Dockeru 
  • Aplikovat Docker na různých platformách 
  • Vytvořit návody pro základní práci s Dockerem 
  • Provést testování v rámci IOT

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno