Zadání projektu

Vytvořte návodné ukázky využití technologie Docker v IOT. Tyto ukázky budou doplňkem ve výuce IOT na VOŠ a SPŠE Plzeň. Představte tuto technologii, naistalujte ji na virtuální server a na minipočítač Raspberry pi. Do Dockeru naistalujte minimálně webový server s podporou PHP a MySQL, MQTT server a nástroj Grafana. Využijte tyto nástroje při ovládání IOT zařízení. Vytvořte návodná videa pro ostatní studenty. 

Dílčí části projektu: 

  • Určit pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Charakterizovat a vysvětlit technologii Docker. 
  • Provést instalaci Dockeru na virtuální server. 
  • Provést instalaci Dockeru na minipočítač Raspberry pi. 
  • Nainstalovat do Dockeru webový server s podporou PHP a MySQL. 
  • Nainstalovat do Dockeru MQTT server. 
  • Nainstalovat do Dockeru nástroj Grafana. 
  • Funkčnost ověřit při ovládání IOT zařízení. 
  • Natočit návodná videa. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno