Zadání projektu

Rozdělte a charakterizujte možné přenosové sítě v IOT. Určete jejich vhodnost. Vybrané prakticky vyzkoušejte v rámci vámi navrženého systému IOT. 

Dílčí části projektu: 

  • Určete pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovte si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Charakterizujte přenosové sítě použitelné v IOT. 
  • Rozdělte přenosové sítě v IOT dle možných kritérií. 
  • Vyberte vhodná zařízení, kterých je potřeba při jejich realizaci. 
  • Prakticky vyzkoušejte vybrané sítě v rámci IOT systému. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno