Zadání projektu

Zrealizujte cloud, který bude prostředníkem mezi uživatelem a IoT zařízením. Cloud bude poskytovat API (Application Programming Interface) pro IoT zařízení  a aplikace soužící k jejich ovládání. Umožní ukládání dat. Správa cloudu bude pomocí uživatelského rozhraní. 

Dílčí části projektu: 

  • Určit pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Navrhnout vhodné hardwarové řešení. 
  • Vybrat příslušné softwarové řešení a zvolit vhodná vývojová prostředí. 
  • Realizovat cloud. 
  • Vytvořit API s dokumentací. 
  • Zrealizovat uživatelské rozhraní cloudu. 
  • Vybrat/vytvořit uživatelskou aplikaci pro ovládání IoT zařízení. 
  • Provést testování na IoT zařízení. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno