Zadání projektu

Jedním ze znaků chytré domácnosti je integrace co nejvíce zařízení do jednotného systému. Není problém integrovat zařízení, která jsou připojená a ovládatelná přes WiFi nebo Zigbee, problém je se staršími zařízeními, která se primárně ovládají přes IR a zařízeními komunikujícími přes RF. Cílem práce je navrhnout, integrovat a otestovat zařízení, která jsou ovládaná přes IR nebo RF do jednotného systému pomocí a například do MQTT. Koncept je potřeba ověřit na komerčních zařízeních i na prototypu/prototypech postavených na vhodném MCU.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Jiří Haut

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno