Zadání projektu

Home Assistent (HASS) je služba, která umožňuje integrovat data z různých zdrojů a vytvořit pro ně dashboardy a automatizace. Lze tak například navázat spuštění multimediální zábavy na zakladě časového a přítomnostního plánu. Cílem práce je zprovoznit tuto službu v Docker na virtualizaci, navázat na ni několik služeb, vytvořit vhodné vizualizace a automatizace.

Dílčí části projektu, která je potřeba promítnout i do dokumentace:

  • Určit pravidla a postup týmové spolupráce.
  • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.
  • Charakterizovat a vysvětlit technologii kontejnerizace.
  • Provést instalaci Dockeru na virtuální server.
  • Zprovoznit a navázat vhodné kontejnery (HASS, MQTT, Node-RED, Grafana, …).
  • Navázat alespoň dva různé zdroje dat do HASS.
  • Vhodně vytvořit alespoň dva různé dashboardy.
  • Nastavit alespoň tři vhodné automatizace.
  • Natočit návodná videa.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí, Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Jiří Haut

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno