Zadání projektu

V IoT často pracujeme s prototypem. Někdy ale potřebujeme nahrávat nový firmware na zařízení, která nejsou připojená přímo na PC pomocí USB. V tom případě můžeme použít OTA. K tomu je potřeba ale udržovat kód v určité kvalitě a čerstvosti. K tomu zase slouží Git a CI/CD. Cílem je otestovat možnosti automatického deploymentu na ESP z Git repozitáře pomocí CI/CD a zavedení vhodných testů kvality kódu.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj softwaru, Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Jiří Haut

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno