Zadání projektu

Tým vytvoří interaktivní model virtuálního muzea, které bude obsahovat vše, co se týků oboru virtuální realita – historie, vývoj, možnosti… . Interiéry budou designově stylizované tématu. Virtuální prostředí musí obsahovat hráče, který bude mít možnost, si vše z tohoto oboru vyzkoušet – hry, simulátory, akce, teleporty, animace … 

Výsledný projekt musí být samostatná aplikace – pro PC, mobilní (dotyková) zařízení, VR 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj softwaru, Grafika a multimédia, Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Zdeněk Wachtl (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno