Zadání projektu

Tým vytvoří virtuální simulaci libovolné historické události – bitva, revoluce, defenestrace, solný pochod, objev … cokoliv. Tvůrci musí získat ověřené a relevantní informace o události a provést její rekonstrukci tak, aby hráč měl možnost ve VR událost „reálně“ prožít. Objekty nemusí být reálné – je možné využívat např. cínové vojáčky, atrapy, modely … Událost se ve VR musí odehrát přesně tak, jako v reálné historii. 

Výsledný projekt musí být samostatná aplikace – pro PC, mobilní (dotyková) zařízení, VR 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj softwaru, Grafika a multimédia, Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Zdeněk Wachtl (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno