Zadání projektu

Tým vytvoří výukové aktivity v simulačním programu Packer Tracer. Aktivity budou určeny pro kurzy CISCO CCNA 1-3. Každý člen týmu by měl vytvořit cca 10 praktických cvičení. Členové týmu by měli spolupracovat střídavě v roli „lektor“ a „student“ a vzájemně si kontrolovat a hodnotit vytvořené aktivity.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové sítě

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Ing. Karel Bidlák (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno