Zadání projektu

Tým vytvoří výukové aktivity v simulačním programu Packer Tracer. Aktivity budou určeny pro kurzy CISCO CCNA 1-3. Každý člen týmu by měl vytvořit cca 10 praktických cvičení. Členové týmu by měli spolupracovat střídavě v roli „lektor“ a „student“ a vzájemně si kontrolovat a hodnotit vytvořené aktivity.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové sítě

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Téma již není možné tento rok volit jako maturitní téma.

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Ing. Karel Bidlák (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno