Zadání projektu

Autor vytvoří VR simulátor pro šachovou partii jednoho hráče. Vše ve 3D. Po každém tahu hráč mění strany. Jednotlivé tahy se zapisují do sekvence průběhu partie a je možné se tahy vracet zpět. 

Výsledný projekt musí být samostatná aplikace – pro PC, mobilní (dotyková) zařízení, VR 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj softwaru, Grafika a multimédia, Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 1

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Ing. Jiří Dobrý (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno