Zadání projektu

Popis

Modul součástí Školního Prestižního Intranetu, který pomůže žákům nezapomínat objednávat si obědy na pondělky. Zároveň jim dá jiné možnosti jako automatická burza, oznámení nevyzvednutí obědu či jiné.

Vytvoření mobilní aplikace je možným přídavkem k zadání. Pokud nebude, je zapotřebí aplikaci tomuto připravit.

Celá aplikace bude navazovat na projekt Školního Prestižního Intranetu. Kompletní dokumentaci naleznete na tomto odkazu: https://vosaspseplzen-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/svitekj_office_spseplzen_cz/ETqn7CAWcspCqP6DS52iHycBi-qz54w356eGNsX7dEYWWQ?e=KjS9aL
Při jakýchkoliv otázkách kontaktuje Jakuba Svítka, ideálně na Školním Discordu.
Na jazyku či frameworku nezáleží.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj webové aplikace, Vývoj aplikací

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací

Autor zadání: Jakub Svítek (svitekj@spseplzen.cz)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno