Zadání projektu

Vytvořte sadu pojmových/myšlenkových map pro podporu výuky počítačových systémů. 

Povinný obsah projektu: 

  • Vysvětlení problematiky pojmových map
  • Výběr vhodných nástrojů pro tvorbu
  • Vytvoření sady pojmových map
  • Sepsání metodických pokynů pro použití map

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 1

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Tomáš Nový (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno