Zadání projektu

Nainstaluje a zprovozněte školní APT cache server s využitím pro studentské VMs ve výuce. 

Povinný obsah projektu: 

  • Analyzujte aktuální stav
  • Porovnejte možná řešení
  • Navrhněte nejvhodnější řešení
  • Realizujte server ve školní síti

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 1

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Tomáš Nový (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno