Zadání projektu

Vytvořte aplikaci (nebo sadu skriptů) pro OS linux/unix pro generování bezpečnostních certifikátů. Aplikace bude ovládaná buď příkazovou řádkou nebo pomocí webového GUI.

Povinný obsah projektu: 

  • Seznamte se problematikou SSL/TLS certifikátů
  • Vytvořte aplikaci pro generování různých typů certifikátů s využitím různých šifrovacích algoritmů
  • Součástí bude uživatelský přívětivé rozhraní pro obsluhu

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 1

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Tomáš Nový (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno