Zadání projektu

Vytvořit klienta MS Teams pro Linux. Jednoduchý klient na způsob dřívějšího skype, tj. možnost chat, hovor, videohovor, případně odeslání souboru.

Cíle projektu:

  • Analýza zadání
  • Návrh vzhledu
  • Zjištění možností API pro MS Teams
  • Vytvoření aplikace
  • Otestování
  • Vytvoření instalačního balíčku pro vybranou distribuci
  • Vytvoření repositáře

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj softwaru

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací

Autor zadání: Oldřich Kaucký – PeoplePath (kaucky@spseplzen.cz)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno