Zadání projektu

Tým vytvoří virtuální aplikaci pro platformu android (Meta Quest) pro žáky základních škol. Tvůrci si mohou vybrat ze dvou možností:

Třídění odpadu: Aplikace by měla obsahovat interaktivní hru, ve které by děti měly za úkol třídit odpad do správných kontejnerů podle typu materiálu (plast, papír, bioodpad atd.). Hra by měla být navržena tak, aby byla vizuálně atraktivní a zábavná, s postupným zvyšováním obtížnosti a zavedením nových typů odpadu a recyklačních výzev. Hra bude tvořena pro HW Meta Quest 3 s možností hand trackingu (důležité pro interakce s objekty). Výstupem projektu bude samostatná aplikace .apk.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP): Další část aplikace by měla učit děti základním pravidlům bezpečného chování, například jak se bezpečně pohybovat ve školní dílně, laboratoři nebo při sportovních aktivitách. Bude zahrnovat simulace a interaktivní scénáře, kde děti musí rozhodnout o nejbezpečnějším postupu v různých situacích či o nápravě vzniklých nebezpečných situací. Aplikace bude tvořena pro HW Meta Quest 2/3 s možností hand trackingu (důležité pro interakce s objekty). Výstupem projektu bude samostatná aplikace .apk.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Virtuální realita

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Dalibor Boubín

Toto zadání pro Vás připravila společnost

CIE GROUP

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno