Zadání projektu

Žák/žáci vypracují návrh propagačních materiálů školy. Tyto materiály budou obsahovat letáčky, prezentaci školy (PowerPoint, Canva apod.) a případně další propagační materiály, které škola využije v rámci Dne otevřených dveří, při prezentaci na veletrzích apod. Žák/žáci rovněž zhotoví propagační video školy a to v různých jazykových mutacích (minimálně v českém a anglickém jazyce). Nejprve navrhnou a připraví scénář videa, video natočí, sestříhají, přidají hudbu apod. Veškerá grafika musí být „kompozičně celistvá“.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Grafika a multimédia

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Pavel Anderle

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno