Zadání projektu

Vytvořte webovou aplikaci pro kompletní management studentských projektů na VOŠ a SPŠE Plzeň s těmito funkčnostmi:

 • Katalog témat pro projekty
  • Autentifikace administrátor přes AD školy
  • Výpis projektů
  • Řazení výpisu projektů
  • Filtrace projektů dle kritérií
  • Detail projektu
 • Online rezervace projektu
  • Autentifikace žáka/studenta, zadavatele, administrátor přes AD školy
  • Rezervace tématu
  • Hlídání maximálního počtu zvolení tématu
  • Hlídání maximálního počtu členů týmu
  • Notifikace mailem o rezervaci všem členům týmu a zadavateli
  • Možnost potvrzení rezervace zadavatelem
 • Úložiště projektů a dokumentace
  • Vybrat vhodné úložiště pro ukládání prací (OneDrive, …)
  • Nastavit strukturu vzdáleného úložiště pro ukládání prací
  • Přístup do úložiště přes aplikaci – pouze ukládání (ostatní administrace přes OneDrive)
 • Online hodnocení projektů – oponent, vedoucí práce
  • Autentifikace zadavatel, oponent, administrátor přes AD školy
  • Online formulář pro hodnocení oponenta a vedoucího práce
  • Uložení hodnocení do DB
  • Editace vlastních hodnocení – oponent, vedoucí
 • Technologie
  • Pro tvorbu využijte MS Power Platform

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj aplikací

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Pavel Anderle (anderle@spseplzen.cz)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno