Zadání projektu

Cílem je vytvořit PHP aplikaci s databází, která umožní zkrátit dlouhé odkazy (po vzoru populárního bit.ly) na vlastní doméně. Tzn. že ke vloženému odkazu je vygenerován jiný, kratší a unikátní, složený z několika náhodných znaků, přes který je možné zobrazit původní odkaz.

Základní požadavky

  • Zkracovat půjde i bez registrace.
  • Uživatel se bude moci registrovat a následně přihlásit.
  • Přihlášeným uživatelům se budou zkrácené odkazy ukládat do profilu (a půjde je smazat).
  • Možnost volby proxy stránky (tzn. po otevření odkazu nedojde rovnou k přesměrování na cílovou adresu, ale zobrazí se jednoduchá stránka s celým odkazem a případně informacemi o autorovi).
  • Každé přesměrování bude započítáno jako jednoduchá statistika.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj webové aplikace, Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2 + 1(správce systémů)

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: PeoplePath s.r.o

Toto zadání pro Vás připravila společnost

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno