Zadání projektu

Vytvořit javascriptovou aplikaci (aby žádná citlivá data neopustila prohlížeč), která bude generovat hesla. Cílem je vytvořit generátor hesel, který bude open source (aby se uživatel mohl přesvědčit že se hesla např. nikam neposílají).

Základní požadavky

 • Generovaní hesla v libovolné délce (možno omezit např. 3–256).
 • Možnost zvolit sady, které budou do generování zahrnuty (malá písmena, velká písmena, čísla, speciální znaky, vlastní sada znaků).
 • Kromě standardního hesla umožnit také generovat tzv. passphrase, tedy několik náhodných slov (z nějakého slovníku) oddělených oddělovačem a doplněných číslem nebo speciálních znakem.
 • Ukládat několik hesel v Local storage v prohlížeči po omezenou doby.
 • Všechny volby budou v GUI konfigurovatelné.
 • Výsledný kód bude publikován na GitHub (školní, studentovo osobní případně mentorovo)
 • Vytvořit plugin do prohlížeče.
 • Nasazení aplikace
  • Instalace webových služeb v Dockeru
  • Monitoring, zálohování serveru
  • Zabezpečení všech služeb dle bezpečnostních doporučení
  • Automatizace nasazení přes CI/CD

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj webové aplikace, Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2 + 1(správce systémů)

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: PeoplePath s.r.o

Toto zadání pro Vás připravila společnost

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno