Zadání projektu

Výpisy a audit nastavených komplexních konfigurací a protokolů událostí Windows Server ve firemním prostředí pomocí vytvořených skriptů Powershell. Výstup je exportován ve vhodném formátu (například html). Instalace serveru s OS Windows Server a jednoho klienta s Windows 10 bude virtualizovaná v prostředí VirtualBox. 

Práce je zaměřena na tvorbu skriptů v Powershell a důkladné zvládnutí OS Windows Server. 

Práce bude zpracovávána na základě dostupných to znamená vesměs zahraničních anglickojazyčných zdrojů. 

Práce se skládá ze dvou částí: 

  • Písemná část přehledně shrnující nezbytná východiska pro provedení praktické části a popis výstupů praktické části práce včetně jejich ověření. 
  • Praktická realizace zadání. 

Virtualizace na vlastním (přenosném) HW, který tuto virtualizaci umožňuje. Minimálně procesor 6 jader a 12 GB RAM. Viz HW požadavky na VirtualBox s minimálně dvěma virtuálními stroji (VM).  

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové sítě, Počítačové systémy

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Ing. Miroslav Páv (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno