Zadání projektu

Rozdělte a charakterizujte možné technologie a pro vizualizaci a zpracování dat v IOT. Určete jejich vhodnost. Vybrané prakticky vyzkoušejte v rámci vámi navrženého IOT systému. 

Dílčí části projektu: 

  • Určete pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovte si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Vyberte vhodné technologie pro vizualizaci a zpracování dat v IOT. 
  • Charakterizujte možné technologie pro vizualizaci a zpracování dat v IOT. 
  • Rozdělte a představte technologie pro vizualizaci a zpracování dat v IOT. 
  • Prakticky vyzkoušejte technologie pro vizualizaci a zpracování dat v rámci IOT systému. 
  • Proveďte cenovou kalkulaci při nasazení v systému IOT.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno