Zadání projektu

Vytvořte IOT systém, který bude monitorovat spotřebu energií v domácnosti. Monitorované veličiny vhodně zpracujte a zobrazte. Získaná data statisticky zpracujte. 

Dílčí části projektu: 

  • Určete pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovte si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Navrhněte, jaké veličiny je možné v domácnosti měřit. 
  • Zvolte vhodné zařízení pro měření veličin. 
  • Vyberte vhodnou řídící IOT platformu. 
  • Použijte adekvátní média pro přenos dat. 
  • Vhodným způsobem vizualizujte měřené veličiny. 
  • Uložte a zpracujte data. 
  • Vytvořte a publikujte statistické výstupy. 
  • Proveďte cenovou kalkulaci. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno