Zadání projektu

Vyrobit, sestavit a naprogramovat robota pro vzdělávání (viz. Poppy Ergo Jr, apod.). 

Dílčí části projektu: 

  • Určit pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Navrhnout vhodného robota pro realizaci projektu. 
  • Vyrobit robota. 
  • Sestavit robota. 
  • Naprogramovat robota. 
  • Začlenit robota do činností na VOŠ a SPŠE Plzeň. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno