Zadání projektu

Navrhněte a zrealizujte lokální LoRaWAN síť. Síť bude provozována na VOŠ a SPŠE Plzeň. K síti připojte vhodná IoT zařízení. Ze zařízení získávejte a zpracovávejte data. 

Dílčí části projektu: 

  • Určete pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovte si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Navrhněte vhodné hardwarové řešení. 
  • Nastiňte příslušné softwarové řešení a zvolte vhodná vývojová prostředí. 
  • Realizujte LoRaWAN síť. 
  • Navrhněte a připojte IoT zařízení do sítě. 
  • Zpracujte a vizualizujte získaná data. 
  • Vypracujte business model. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno