Zadání projektu

Navrhnout a realizovat domácí meteostanici, která bude navržena jako IoT systém. Meteostanice bude umožnovat měřit minimálně čtyři meteorologické veličiny. Získaná data budou ukládána na samostatném serveru a budou přístupná pomocí webových stránek. 

Dílčí části projektu: 

  • Určit pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Navrhnout vhodné hardwarové řešení. 
  • Nastínit příslušné softwarové řešení a zvolit vhodná vývojová prostředí. 
  • Realizovat přenos dat. 
  • Zřídit samostatný server pro ukládání dat. 
  • Vizualizovat získaná data. 
  • Vytvořit model a provést cenovou kalkulaci IoT meteostanice. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno