Zadání projektu

Navrhnout a realizovat IoT box, který bude umožňovat monitorovat svůj obsah a podávat vlastníkovi informace o jeho stavu. 

Dílčí části projektu: 

  • Určit pravidla a postup týmové spolupráce. 
  • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
  • Navrhnout vhodné hardwarové řešení. 
  • Nastínit příslušné softwarové řešení a zvolit vhodná vývojová prostředí. 
  • Realizovat IoT Box. 
  • Zvolit vhodný přenos a ukládání dat. 
  • Vizualizovat získaná data. 
  • Vyřešit power management zařízení a poruchovou notifikaci. 
  • Vytvořit funkční celek na VOŠ a SPŠE Plzeň. 
  • Vypracovat business model řešení. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno