Hlavní myšlenka

Umožnit nadaným žákům další odborný rozvoj nad rámec výuky přímo v odborných firmách. Stáže v době letních prázdnin doplňují již zaběhlé povinné 14denní souvislé praxe v jarním termínu.

Seznam firem, kde je možné absolvovat stáže

Proč se ucházet o odbornou stáž

  • Šance na významný odborný růst
  • Důležitá životní zkušenost
  • Důležitá položka do žákovského odborného portfolia

Kritéria výběru absolvování stáží

Stáže budou nabízeny pouze vybraným žákům na základě kritérií.

Kritéria:

  • Prospěch ve škole do průměru 1,5 ve všech odborných předmětech
  • Reprezentace školy na odborných soutěžích
  • Zájem o obor studia zhodnocený učiteli odborných předmětů
  • Zájem žáka o absolvování stáže