Správa železnic, státní organizace

  • Od roku 2003 plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice.
  • Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
  • Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
  • Se svými 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

Náborové letáky:

Katalog vybraných profesí

Profese – videa

Účast na TechDays

Online přednáška