Projektová výuka

Čím dál více preferujeme pro odbornou výuku našich žáků formu projektové výuky. Žáci oboru Informační technologie mají ve třetím a čtvrtém ročníku plánovány „projektové“ předměty – Projekt a Maturitní práce. Stejně tak žáci oboru Elektrotechnika – Internet věcí mají ve 3 ročníku plánovaný předmět IoT s projektovou výukou. V rámci těchto předmětů budou přímo ve výuce pracovat na realizaci projektů. A samozřejmě ideální je, pokud budou řešit reálný projekt pro některého z partnerů a vyvrcholením celého snažení bude, pokud partner projekt skutečně využije.

Nezávaznost

Realizace projektů pro partnery nebude nikdy stvrzena písemnou smlouvou. Partner si tedy po dokončení a předání projektu určí jestli chce dané řešení využívat nebo ne. Pokud se rozhodne, že ne nebude mít vůči řešiteli žádné závazky. Pokud bude chtít partner řešení využívat pak zaplatí řešiteli případné náklady za použité technologie a HW zařízení. Z druhé strany musí partner počítat, že se jedná o žákovský projekt, který nemusí dopadnout k jeho plné spokojenosti. Měl by tedy volit témata k řešení, která nejsou pro něj stěžejní.

Podpora IT firem

Při realizaci projektů se budeme snažit zajistit žákům možnost konzultace s odborníky z IT firem, které s námi dlouhodobě spolupracují. Tito odborníci budou u jednotlivých řešitelských týmů v pozici mentora.

U IoT řešení pak budeme hledat IT firmy, které by nám zapůjčili HW vybavení na realizaci IoT zařízení. Tento HW by bylo možné na konci projektu vrátit zpět pokud by se partner rozhodl, že řešení nevyužije. V opačném případě by partner HW zaplatil.

Skutečný projekt

Půjde o skutečný projekt, který bude realizovat projektový tým. Projektový tým by se skládal z mentora (odborník z firmy), řešitelů (2-3 žáci IT), projektového manažera (1 žák IT pro firmy a podnikání). Věříme tomu, že pokud budou žáci spolupracovat se skutečnými „zákazníky“ a budou realizovat skutečné projekty, že to pro ně bude velká motivaci k dokončení celého projektu.