Zadání projektu

Popis

Modul do sítě Školního Prestižního Intranetu umožňující žákům oznámkovat své učitele. Toto známkování má být anonymní až na poznámku, kterou mohou žáci připsat k hodnocení.

Průměrné známky mají být zobrazeny na Discordu, na webu pro žáky i učitele a mají být dostupné i ostatním modulům pro jejich využití.

Celá aplikace bude navazovat na projekt Školního Prestižního Intranetu. Kompletní dokumentaci naleznete na tomto odkazu: https://vosaspseplzen-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/svitekj_office_spseplzen_cz/ETqn7CAWcspCqP6DS52iHycBi-qz54w356eGNsX7dEYWWQ?e=KjS9aL
Při jakýchkoliv otázkách kontaktuje Jakuba Svítka, ideálně na Školním Discordu.
Na jazyku či frameworku nezáleží.
Měla by být použita OAuth centrálního API pro zajištění bezpečnosti.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj webové aplikace, Vývoj aplikací

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací

Autor zadání: Jakub Svítek (svitekj@spseplzen.cz)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno