Zadání projektu

Popis

Pro ulehčení práce naší sekretářky tímto modulem umožnit žákům si vytisknout potvrzení o studiu již vyplněné a orazítkované.

Osobní údaje budou dostupný v modulu Bakaláři pomocí OAuth.

(Konzultace s panem Pavlem Anderlem ohledně samotného tisku, či „digitálního“ tisku.)

Celá aplikace bude navazovat na projekt Školního Prestižního Intranetu. Kompletní dokumentaci naleznete na tomto odkazu: https://vosaspseplzen-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/svitekj_office_spseplzen_cz/ETqn7CAWcspCqP6DS52iHycBi-qz54w356eGNsX7dEYWWQ?e=KjS9aL
Při jakýchkoliv otázkách kontaktuje Jakuba Svítka, ideálně na Školním Discordu.
Na jazyku či frameworku nezáleží.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj webové aplikace, Vývoj aplikací

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací

Autor zadání: Jakub Svítek (svitekj@spseplzen.cz)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno