Zadání projektu

Popis

Modul do sítě Školního Prestižního Intranetu který bude spravovat digitální rozvrhy ukazující aktuální rozvrh v dané učebně. Rozvrhy jsou dostupné v modulu Bakaláři. Rozvrh by měl ukazovat rozvrh na aktuální a příští týden.
Zároveň je možná přidat funkcionalitu vyhledávání rozvrhů učitelů.

Součástí práce je jakási centrála, ze které budou tyto rozvrhy dostupné, a také samotný IoT zařízení, které bude daný rozvrh zobrazovat.

Celá aplikace bude navazovat na projekt Školního Prestižního Intranetu. Kompletní dokumentaci naleznete na tomto odkazu: https://vosaspseplzen-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/svitekj_office_spseplzen_cz/ETqn7CAWcspCqP6DS52iHycBi-qz54w356eGNsX7dEYWWQ?e=KjS9aL
Při jakýchkoliv otázkách kontaktuje Jakuba Svítka, ideálně na Školním Discordu.
Na jazyku či frameworku nezáleží.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj webové aplikace, Vývoj aplikací

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací

Autor zadání: Jakub Svítek (svitekj@spseplzen.cz)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno