Zadání projektu

Modul do sítě Školního Prestižního Intranetu pro spravování školních oznámení, mimoškolních akcí, studentských úspěchů, nabídek brigád, a dalších.
Jedná se o databázi těch oznámení (pracovně reklam) které mají být popsány kategoriemi, časem vypršení, umístěním, či jinými detaily.

Daná oznámení se budou nahrávat do uložišť, odkud berou obrazovky na chodbách. Nebo budou zobrazena na Discord serveru pro žáky, které budou toto téma/kategorii odebírat. Zároveň budou tyto oznámení uložena v MVD, nebo přístupná přes koncový bod, kde budou přístupna.

Pokud bude v provozu, tak použít systém posílání notifikací modulům, které je budou odebírat, o nových oznámeních.

Prioritou je jak kvalita práce, tak kvalita kódu, počítá se s návazností a rozšířením této aplikace jinými studenty. Celá aplikace bude navazovat na projekt Školního Prestižního Intranetu. Kompletní dokumentaci naleznete na tomto odkazu: https://vosaspseplzen-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/svitekj_office_spseplzen_cz/ETqn7CAWcspCqP6DS52iHycBi-qz54w356eGNsX7dEYWWQ?e=KjS9aL
Při jakýchkoliv otázkách kontaktuje Jakuba Svítka, ideálně na Školním Discordu.
Na jazyku či frameworku nezáleží.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Vývoj webové aplikace, Vývoj aplikací

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací

Autor zadání: Jakub Svítek (svitekj@spseplzen.cz)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno