Zadání projektu

Technologie digitálního dvojčete se dá použít nejen k pokročilé vizualizaci a analýze dat, ale může pomoci uživateli se lépe orientovat v souvislostech daného prostředí. Cílem práce je vytvořit model učebny a provázat jej s reálnými daty tak, aby byl uživateli nabídnut kontrolní panel, daného prostoru.

Dílčí části projektu, která je potřeba promítnout i do dokumentace:

  • Určit pravidla a postup týmové spolupráce.
  • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu.
  • Charakterizovat a vysvětlit technologii digitálního dvojčete.
  • Zvolit vhodné nástroje pro tvorbu modelu, naměřit data a model vytvořit.
  • Navázat model na vstupní data získávaná např. přes protokol MQTT.
  • Vhodně vizualizovat dynamiku dat do modelu.
  • Propojit klikatelné oblasti plánu s akčními členy v reálném prostředí.
  • Natočit návodná videa.

Oblasti na které je projekt zaměřen

Grafika a multimédia, Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 1

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací/Správa systémů

Autor zadání: Jiří Haut

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno