Zadání projektu

Simulace malé, ale chytré domácí sítě včetně použití IoT prvků a vhodného využití „fyzického režimu“ simulátoru Packet Tracer. 

Práce je zaměřena na pokročilém zvládnutí simulačního nástroje Packet Tracer od Cisco a zvládnutí chytrých prvků malé domácí sítě. 

Práce bude zpracovávána na základě dostupných to znamená vesměs zahraničních anglickojazyčných zdrojů. 

Práce se skládá ze dvou částí: 

  • Písemná část přehledně shrnující nezbytná východiska pro provedení praktické části a popis výstupů praktické části práce včetně jejich ověření. 
  • Praktická realizace zadání. 

Simulace na vlastním přenosném zařízení. Viz HW požadavky na Packet Tracer. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Počítačové sítě, Internet věcí a okrajově na Bezpečnost 

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 2

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Správa systémů

Autor zadání: Ing. Miroslav Páv (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno