Zadání projektu

Navrhněte a realizujte neinvazivní měření teploty chladírenského zařízení. Teplota bude měřena na minimálně dvou zařízeních. Naměřená data budou vizualizována a budou přístupná přes internet. Měření bude vzdáleně ovládáno pomocí uživatelského rozhraní. Při poruše bude zasílána notifikace. 

Dílčí části projektu: 

 • Určit pravidla a postup týmové spolupráce. 
 • Stanovit si časový plán vypracování jednotlivých částí projektu. 
 • Navrhnout vhodné hardwarové řešení. 
 • Nastínit příslušné softwarové řešení a zvolit vhodná vývojová prostředí. 
 • Realizovat měření a přenos dat. 
 • Vytvořit uživatelské rozhraní. 
 • Zřídit úložiště pro naměřená data. 
 • Vizualizovat získaná data. 
 • Vyřešit power management zařízení a poruchovou notifikaci. 
 • Vytvořit funkční celek.  
 • Vypracovat business model. 

Oblasti na které je projekt zaměřen

Internet věcí

Informace pro maturanty, kteří budou projekt řešit jako maturitní práci

Maximální počet žáků v týmu, který bude projekt realizovat: 3

Maximální počet týmů, které mohou projekt realizovat: 2

Téma si mohou vybrat žáci se zaměřením: Vývoj aplikací, Správa systémů

Autor zadání: Mgr. Karel Vlna (autor nemusí být zároveň vedoucí práce)

Toto zadání pro Vás připravila společnost

VOŠ a SPŠE Plzeň

Ukázky realizovaného projektu

Zatím nerealizováno